Βυτία υγρών καυσίμων

Τα βυτία υγρών καυσίμων κατασκευάζονται από κράματα αλουμινίου βάσει των εγκρίσεων τύπου που έχουν ελεγχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων και είναι σύμφωνες με τον ADR ( Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών )

Όλα τα βυτία για τα υγρά καύσιμα που κατασκευάζονται από την εταιρία μας συνοδεύονται με τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

  • Πιστοποιητικό ADR
  • Πρακτικό Αρχικού Ελέγχου Βυτιοφόρου Οχήματος Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
  • Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών
  • Πιστοποιητικά Υλικών Τελικό Σχέδιο
  • Μελέτη πρόσδεσης
  • Μελέτη Πλευρικής Ευστάθειας ECE R 111
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος
  • Έλεγχος Ποιότητας της δεξαμενής ( ραδιογραφικός έλεγχος –υδραυλική
    δοκιμή).

Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να μιλήσουμε μαζί σας!

Επικοινωνία