Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία μας, χρόνια τώρα έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη στο χώρο των δεξαμενών και βυτίων στην Ελλάδα . Ταυτόχρονα συνεργάζεται και πιστοποιεί κάθε ένα από τα προϊόντα της. Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα.

Η θέση της εταιρίας στον κλάδο

Η εταιρεία μας, χρόνια τώρα έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη στο χώρο των δεξαμενών και βυτίων στην Ελλάδα . Ταυτόχρονα συνεργάζεται και πιστοποιεί κάθε ένα από τα προϊόντα της. Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα.

Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από 500 lt εώς 200.000 lt, ενώ αντίστοιχα βυτίων μεταφοράς προϊόντων, κυμαίνεται από 1000lt εώς 45.000 lt.

Όλες οι κατασκευές μας ελέγχονται από μηχανικούς που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στα θέματα του АDR.

Η συνολική λειτουργία της επιχείρησης είναι πιστοποιημένα σύμφωνη με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Ιστορικό

Η επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ιδρύθηκε το 1979,με έδρα  στην περιφεριακή οδό Άνω Ηλιούπολης.Από το 2006 μεταφέρθηκε στην Εγνατία Οδό ,περιοχή Διαβατών.

Η  επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ δραστηριοποιείται στο  χώρο της λεβητοποιίας με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή λεβήτων, δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων, και σιδηροκατασκευών καθώς και στην κατασκευή και εμπορία βυτιοφόρων αυτοκινήτων στις ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις της.

Παρέχουμε πλήρες service βυτιοφόρων αυτοκινήτων.Αναλαμβάνουμε πλήρως την εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων.Μεταφορά,τοποθέτηση,σωληνώσεις δεξαμενών.

Επίσης διατίθεντσι μετρητές υγρών καυσίμων,αντλίες,λάστιχα,και πιστόλια πετρελαίου.

Η δέσμευση της διοίκησης

Η εταιρία μας, έχοντας ως κύριο αντικείμενο εργασίας την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, εφαρμογή, αποθήκευση & διάθεση λέβητων – μεταλλικών κατασκευών – κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα – κατασκευή ρυμουλκούμενων – ημιρυμουλκούμενων οχήματων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, έχει αναπτύξει, τεκμηριώσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  εμπνευσμένο από τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008  και εναρμονισμένο στις απαιτήσεις αυτού.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία:
επιδιώκει την επίτευξη των απαιτούμενων προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών  και
προσπαθεί πάντα ώστε το επίπεδο ποιότητος και ευαισθησίας της εταιρείας -όσον αφορά σε προϊόντα ή δράσεις- να είναι ανώτερο των προσδοκιών πελατών.
Η διοίκηση της εταιρίας σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη τόσων χρόνων και δεσμεύεται για: τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την πλήρη συμμόρφωση στο διεθνές και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που βρίσκει εφαρμογή στο χώρο που δραστηριοποιείται, στους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας που αφορούν στη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και τέλος για την λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη .

Θα χαρούμε να μιλήσουμε μαζί σας!

Επικοινωνία